Проведення моніторингу та камеральних перевірок державних реєстраторів та нотаріусів.

kameralnayanalogovayaproverkaeto_D1529C8F
Законом України від 06.10.2016 № 1666 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» розширено контрольні функції Міністерства юстиції України шляхом проведення моніторингу та камеральних перевірок державних реєстраторів та нотаріусів.
Моніторинг реєстраційних дій проводиться на підставі відомостей
реєстрів за допомогою програмних засобів їх ведення за такими критеріями:
1) порушення строків, визначених Законами;
2) проведення реєстраційних дій в неробочий час;
3) відсутність у реєстрах електронних копій документів, поданих для
державної реєстрації, виготовлених шляхом їх сканування;
4) проведення реєстраційних дій на підставі судових рішень;
5) скасування (видалення) записів з реєстрів;
6) державні реєстратори та/або суб’єкти державної реєстрації, визначені Мін’юстом.
Виявлення в процесі моніторингу порушень за такими критеріями є підставою для проведення камеральної перевірки. Камеральна перевірка – перевірка, що проводиться у приміщенні Міністерства юстиції України виключно на підставі даних Державного реєстру прав.
Порядок проведення камеральної перевірки визначено Порядком здійснення контролю у сфері державної реєстрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 990.
Камеральна перевірка проводиться на підставі наказу Мін’юсту, яким утворюється комісія у складі не менше ніж трьох посадових осіб Мін’юсту, у строк, що не перевищує 14 робочих днів.
Наказ Мін’юсту про проведення камеральної перевірки в обов’язковому порядку розміщується на офіційному веб-сайті.
Копія наказу Мін’юсту надсилається протягом трьох робочих днів з дня його прийняття разом із супровідним листом державному реєстратору та/або суб’єкту державної реєстрації.
Під час проведення камеральної перевірки комісія має право:
1) ознайомлюватися з електронними копіями документів, на підставі яких проводилися реєстраційні дії та які розміщені у реєстрах, а також з документами, створеними за допомогою програмних засобів ведення реєстрів;
2) вимагати у суб’єкта державної реєстрації, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, у державного реєстратора копії документів в паперовій формі, відомості про які містяться в реєстрах, проте відсутні виготовлені шляхом сканування електронні копії таких документів у реєстрах;
3) вимагати від державних реєстраторів, уповноважених осіб суб’єктів державної реєстрації надання пояснень.
Результати камеральної перевірки оформляються довідкою, яка підписується усіма членами комісії.
У довідці про проведення камеральної перевірки зазначаються: дата проведення камеральної перевірки (число, місяць, рік); прізвище, ім’я та по батькові посадових осіб Мін’юсту, що проводили камеральну перевірку; підстава проведення перевірки; опис виявлених порушень порядку державної реєстрації (з посиланням на відповідні акти законодавства) із зазначенням підтвердних документів чи
відомостей з реєстрів;пропозиції стосовно змісту рішення за результатами проведеної камеральної перевірки.
За результатами проведення перевірок державних реєстраторів чи суб’єктів державної реєстрації прав Міністерство юстиції України, у разі виявлення порушень порядку державної реєстрації прав державними
реєстраторами, уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації прав приймає вмотивоване рішення про:
1) тимчасове блокування доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації прав до Державного реєстру прав;
2) анулювання доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації прав до Державного реєстру прав;
3) притягнення до адміністративної відповідальності державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації прав;
4) направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;
5) скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації прав.